…spoľahlivý partner v stavebníctve

Referencie

POZEMNÉ A INŽINIERSKE STAVBY
 • Realizácia stavebných a búracích prác pre OC Tesco v lokalitách: Galanta, Senec, Liptovský Mikuláš
  • TESCO STORES SR, a.s.
 • Realizácia výstavby OC Dom nábytku IDEA v lokalite Liptovský Mikuláš
  • TESCO STORES SR, a.s.
 • Výstavba polyfunkčného objektu so 69 bytovými jednotkami
  • ARMAN INTECH DEVELOPMENT, s.r.o.
 • Prekládka kanalizácie a vodovodu v meste Galanta
  • MESTO GALANTA
 • Výstavba kruhového objazdu v meste Galanta
  • MESTO GALANTA
 • Rekonštrukcia priemyselných hál
  • VEM Slovakia s.r.o.
 • Rekonštrukcia horúcovodu a parného napájača Ružomberok
  • TE – TEPELNÁ ENERGIA, s.r.o.
 • Rekonštrukcia Balneocentra
  • Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
 • Rekonštrukcia zásobovania mestskej časti Nitra-Chrenová ÚK a TÚV
  • Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
 • Výstavba Datacentra
  • Štatistický úrad SR
 • Zemné práce
  • Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o.
 • Výstavba teplovodu, montáž nerezových potrubných vedení
  • Kia Motors Slovakia s.r.o.
 • Výstavba logistického centra
  • PAPO, s.r.o.
 • Rekonštrukcia prístrešku úložiska nebezpečných odpadov
  • SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o.
 • Výmena technológie betonárne
  • ZAPA beton SK s.r.o.
 • Zhotovenie a montáž premostenia dvoch prevádzkových budov oceľovou konštrukciou
  • JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.
 • Rekonštrukcia SMC linky a centralizácia laboratórií pre mechanické vlastnosti
  • JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.
ENERGETIKA
 • Rekonštrukcia rozvodní elektrickej energie v lokalitách: Medzibord, Križovany, Sučany
  • VUJE, a.s.
 • Stavebné práce pri prácach na diaľkovom riadení ES 400 kV v lokalite Veľký Ďur
  • VUJE, a.s.
 • Rekonštrukcia vedenia elektrickej energie v lokalite Medzibrod
  • ELCON BRATISLAVA, a.s.
 • Demontáž a likvidácia základov, betón a výstuž pätiek vedenia VN 2×400 kV v lokalitách: Medzibrod, Sučany, Ružomberok
  • ELCON BRATISLAVA, a.s.
 • Realizácia stavebných prác pre dieselagregáty v lokalite
  • Sučany SEPS, a.s.
 • Nátery stožiarov elektrických vedení VN v lokalite Čierny Váh
  • SEPS, a.s.
 • Realizácia stavebných prác pri výmene ochrán na vodných elektrárňach: Nové Mesto nad Váhom, Horná Streda
  • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Realizácia stavebných prác pri výstavbe fotovoltických elektrární v lokalitách: Kalinovo 10MW, Mikušovce 10MW, Lučenec-Ľadovo 10MW, Jastrabá 5MW
  • Elektroenergetické montáže, a.s.
 • Zhotovenie podperných bodov pre vedenie 2×400 kV Gabčíkovo-Veľký Ďur
  • ELCON BRATISLAVA, a.s.