…spoľahlivý partner v stavebníctve

Bytový dom

Vybudovaný päťpodlažný (4. nadzemné a 1 podzemné podlažie) objekt pozostávajúci z piatich sekcií so samostatnými vstupmi a komunikačnými jadrami vrátane výťahov.

Hmotové riešenie objektu tvoria atraktívne poloátriá medzi jednotlivými sekciami domu, ktoré sú dotvorené zeleňou a odpočinkovými plochami. V nadväznosti na poloátriá sú na podzemnom podlaží riešené obchodné priestory a parkovacie státia. Na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží sa nachádza spolu 69 bytov a 3 nebytové priestory.