…spoľahlivý partner v stavebníctve

Profil

Spoločnosť PRODITECH, s.r.o. je svojou činnosťou zameraná predovšetkým na realizáciu zákaziek v oblasti pozemného staviteľstva, energetiky a technologických celkov a iných činností podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Komplexnú ponuku spoločnosti tvoria činnosti, ktoré umožňujú realizovať nielen parciálne technologické dodávky, ale i zhotovenie diela na kľúč ako vyšší dodávateľ.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov integrovaného systému manažérstva ISO 9001 a 14001.

certifikat1   certifikat2  

Aktuálny projekt

Bytový dom

Vybudovaný päťpodlažný (4. nadzemné a 1 podzemné podlažie) objekt pozostávajúci z piatich sekcií so samostatnými vstupmi a komunikačnými jadrami vrátane výťahov.