…spoľahlivý partner v stavebníctve

O nás

Spoločnosť PRODITECH, s.r.o. je svojou činnosťou zameraná predovšetkým na realizáciu zákaziek v oblasti pozemného staviteľstva, energetiky a technologických celkov a iných činností podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

Viac

Zameranie spoločnosti

Pozemné staviteľstvo

Pozemné staviteľstvo

Stavebné práce v energetike

Stavebné práce v energetike

Vodohospodárske diela a ekologické stavby

Vodohospodárske diela a ekologické stavby

Iná stavebná činnosť

Iná stavebná činnosť

Aktuálny projekt

Bytový dom

Vybudovaný päťpodlažný (4. nadzemné a 1 podzemné podlažie) objekt pozostávajúci z piatich sekcií so samostatnými vstupmi a komunikačnými jadrami vrátane výťahov.